Puritán Jelentése

  A puritán
jelentése a vallási mozgalom, amely az angol egyházat reformálni és
megtisztítani kívánta a „nem kívánatos” elemektől. A puritánok az
1500-as években alakultak ki Angliában, és az anglikán egyház hiányosságait
próbálták kijavítani. 1. Az első lépés az volt, hogy a puritánok
elutasították az egyház hierarchiáját és a ceremoniális vallásgyakorlatokat.
Ők egyszerűségre és tisztaságra törekedtek a vallásgyakorlatukban. 2. A
második lépés az volt, hogy a puritánok szigorú erkölcsi normákat követeltek
mind maguknak, mind másoknak. Az alkohol, dohányzás és más élvezeti cikkek
elutasítása is szerepelt az életmódjukban. 3. A harmadik lépés az volt, hogy
a puritánok vallották a kemény munka és az önmegtartóztatás fontosságát. Ők
hitték, hogy az ember csak kemény munkával tudja megérdemelni Isten jóságait.
4. Végül, a puritánok hittek abban, hogy az egyéni lelkiismeret és kapcsolat
Istennel mindenekfelett fontosabb, mint bármi más. Ők hisznek abban, hogy
minden embernek egyénileg kell találkoznia Istennel és követnie kell őt. A
puritán jelentése tehát az egyszerűség, tisztaság, szigorúság és
lelkiismeretesség megtestesítése volt a vallásban és az életmódban. Bár sok
kritikus szerint túlzottan szigorúak voltak és nem tolerálták más
véleményeket vagy életstílusokat, a puritán mozgalom mégis hozzájárult ahhoz,
hogy megalapozzák az Amerikai Egyesült Államok etikai és erkölcsi alapjait.