Nevek Számmisztika

  A nevek
számmisztikája egy ősi ismeretekre épülő tudomány, amely szerint a nevekben
rejlő számok jelentőséggel bírnak az ember életére és sorsára nézve. A
számmisztika szerint minden betűnek megvan a saját számértéke, és ezeket
összeadva vagy külön-külön elemzve különböző következtetéseket lehet levonni.
Az első lépés az, hogy minden betűhöz hozzárendeljünk egy számot az ábécé
sorrendje alapján (pl. az ‘a’ betűhöz 1-et, a ‘b’ betűhöz 2-t stb.). Ezeket a
számokat összeadjuk, majd ha egy kétjegyű számot kapunk, akkor ismét
összeadjuk az egyes számjegyeket egészen addig, amíg egy egyjegyű számot nem
kapunk. Például ha valaki neve Anna, akkor az ‘a’ betűhöz 1-et rendelünk,
tehát az ‘Anna’ nevéhez 1+5+5+1=12-et kapunk. Ezt további összeadás után
1+2=3-as számmal kapjuk meg a végeredményt. Ezt a számot értelmezve különböző
információkra juthatunk a nevet viselő személy sorsáról és jelleméről. Számos
online kalkulátor létezik, amely segítségével könnyedén kiszámolhatjuk a
neveink számmisztikai értékét. Érdemes kipróbálni és felfedezni, milyen
érdekes összefüggéseket találhatunk a saját vagy mások nevében rejlő
számokban. Talán ezekből az adatokból új megvilágításba kerülhetnek az
életünk eseményei és döntéseink is!