Mobil Net

  Az Angol Főnemesek
a középkori Anglia egyik legfontosabb társadalmi csoportját képezték, és
hatalmas befolyással rendelkeztek az ország politikai és gazdasági életére. A
főnemesek általában földbirtokosok voltak, akik hűbéri szolgáltatásokat
teljesítettek a királynak vagy más nemeseknek cserébe a földjük
használatáért. A főnemeseknek saját katonai erőik is voltak, amelyekkel
segítették a királyt háborúkban vagy lázadások leverésében. Emellett részt
vettek a törvényalkotásban és a királyi tanácsban is, így jelentős politikai
befolyást gyakoroltak az ország irányítására. Az angol főnemesség
hierarchiája is szigorúan szabályozott volt. A legfelsőbb rangú főnemeseket
grófoknak vagy hercegeknek nevezték, míg az alacsonyabb rangúaknak például
báróknak vagy lovagoknak adták meg a címüket. A főnemesek életmódja rendkívül
luxusos volt, gazdag palotákban éltek és pompás banketteket rendeztek.
Emellett sok időt töltöttek vadászatokkal és lovaglással is. Az Angol Főnemesek
hatalma és befolyása központi szerepet játszott az angol történelemben
egészen a XVII. századig, amikor a polgári forradalom során elvesztették
politikai előnyeiket és jogosítványaikat. Azonban örökségük még mindig
érezhető az angol társadalomban és kultúrában.